LIDEN MINIRÄKNARE PO SKÅNSKA

 

Tröck po tangentorrna ellor skriv i rudan


 
Skriv ingj
Di blör 
 

Geå tibaga ti skeånesian!