Personakt

X:66, X:92, XI:242 Giertrud Mortensdaatter

Far:XI:131, XI:145, XI:183, XI:561, XII:457, XII:483, XII:497, XII:1569, XII:2553 Morten Hemmingssön (- <1656)

Barn med X:65, X:91, XI:241 Olof Pederssön (- >1681)

Barn:
IX:33, X:121 Mårten Olofsson (1651? - 1689)
Petru Olai (Per) Nobelius (Olofsson) (1655 - 1707)
IX:46 Ingar Olofsdotter (1661? - 1721)

Noteringar

Nämns i köpebrevet från 5 december 1645.