Samtliga anor härstammar från det fagra Österlen i Sydöstra Skåne.

På faderssidan är de flesta lantbrukare, och namnet Sassersson kommer från
byn Sandby (flera har bott på Sandby nr 8) i Borrby socken. 
Det är faktiskt så att även min mor stammar från Sasserssonsläkten via Jöns Månsson i Sandby. (se länk)
Mina föräldrar har även fyra andra gemensamma anfäder i Nils Rasmusson i Borrby, Ola Månsson i Glimminge, Anders Nilsson och Stenkil Larsson från Gislöv, Ö.Nöbbelöv.

Flest generationer (14 st) bort är Lauritz Stenkelssøn från Gislöv, som var född på slutet av 1500-talet och är min farmors morfars farfars mormors farmors morfars far.

På moderssidan finns flera soldater; Roos, Svärd, Hall & Flyen,
och de kommer huvudsakligen från Gladsax, Ö.Hoby och Valleberga.
Bland knektarna i släkten finns det några som deltog i det Pommerska kriget 1757-62 (Lasse Slott och Oluf Winberg) och i det Svensk-ryska kriget 1788-90 (Mårten Slott och Pähr Hall). Löjtnant Johan Törner ur Karl XII:s armé stupade i Krakow 1702.
Några släktnamn ur arkivet: Hallberg, Malmström, Roos, Runström, Sassersson, Svärd, Slott, Werngren, Winberg, Törner. Orter: Sandby [Borrby], Bolshög, Valleberga, Gislöv [Ö.Nöbbelöv], Gladsax, Glemminge, Vallby, Ingelstorp, Järrestad, Smedstorp, S.Mellby, Simrishamn, Källstorp, Stiby, Ö.Tommarp, Ö.Hoby, Ö.Vemmerlöv, Örum [Hörup].

Rapporter m.m. ur släktarkivet: (PDF)

Medellivslängden är väldigt låg - 61,2 år för män och 63,2 år för kvinnor, men om man bortser från spädbarnsdödligheten (födda före 1 års ålder) är det vanligast för kvinnor att dö vid 80 års ålder och män vid 75 års ålder.

OBS att släktarkivet på hemsidan av utrymmesskäl enbart visar anfäderna och namnen på deras barn.

Skicka gärna ett mail om vi är släkt.
Inte minst om du vill byta information om vår gemensamma släkt!


Sandby gårdar kom att ingå i "Bornholms vederlag" sedan de danska öborna gjort myteri mot svenskarna. Inkomsterna gick till den svenske förhandlaren vid freden i Roskilde 1658.

Ovanstående bomärke infogat i ett imaginärt "släktmärke"

Äldsta bilden på en anfader


Sasser Jönssons födelsenotis från 1728

Den vanligaste kommentaren när man skall uppge sitt namn är:
"Det var ett ovanligt namn", eller den andra, något mer sofistikerade varianten:
"Är det någon som har hetat Sasser, eller är det ett påhittat namn?"
Om man vill skämta till det svarar man;
"Ovanligt? Nej, det är ett vanligt namn i vår släkt"
Standardsvaret är dock att det är ett gammaldanskt/skånskt namn.Namnformen Sasser har faktiskt förkommit redan på vikingatiden, vilket jag återkommer till lite längre ner.

Varifrån namnet Sasser ursprungligen kommer är osäkert, men namnet förekommer flitigt i byn Sandby i Borrby socken på 1600, 1700 och 1800-talen. I de äldsta bevarade kyrkböckerna i Borrby finns flera familjer Sassersson nämnda. 
Även på andra sidan "sundet", d.v.s. Bornholmsgattet, fanns namnet Sasser. Framförallt i socknarna Östermarie och Vestermarie. T.ex. Sasser Nielsen (1625-1694), Jens Sassersen f. 1649, Sadser Ibsen f. 1678, hans son Ole Sadsersen (1709-1795) och Sasser Jensen f. 1716. 
I 1658 års jordebok återfinner i Östermarck socken Sadzer Hansen på nr 6 och Per Sadzersen på nr 60.
[Källor: http://www.bornholm-stamtavle.dk/ http://www.bslf.dk/index.asp och http://www.ibaros.dk/]. 
Det är mycket troligt att Sandby/Borrby och Bornholms Sassersläkter har någon koppling - kanske från 1500-talet eller ännu tidigare.

Sadtzer Mogensen är den äldste kände med namnet i min släkt. Han var född på 1500-talet och köpte gården Sandby nr 4 den 18 maj 1616. Han var far till Peder Satzersson (se signatur från 1659). Således fanns det en Per/Peder Satzersson på Sandby nr 4 i Borrby OCH en namne på Östermarck (Östermarie) nr 60, som ena året bodde i samma land men nästa år tillhörde olika kungadömen.

I Danmark (Skåne var danskt t.o.m. 1658) finns i Fjenneslev vid Ringsted på Själland en runsten med inskriften:
sasur : risþi : stin : an : karþi : bru : Sasser reste sten och gjorde bro. Se bild. Se artikel.
Runstenen är daterad till sen vikingatid (kristen tid, 1000-tal).

Amatörforskaren Owe Wennerholm förde i sin fjärde utgåva av "Vem var Bockstensmannen?" (2006) fram teorin att Bockstensmannen kan ha varit domprosten i Lund, Sasser Clementii, som av påven Gregorius X blev utsedd till ärkebiskop i Uppsala. På väg till Uppsala skall han enligt denna teori ha mördats den 23 februari 1274.
Hans gode vän biskop Jacob Erlandsson blev bevisligen mördad som resultatet av maktkampen mellan de danska och svenska kungahusen kontra den katolska kyrkan.

Runstenen från Fjennerslev talar om en Sasser. Den kända ätten Hvide hade sitt ursprung på denna ort och från denna ätt har många kungligheter, präster och biskopar kommit.
Kanske att domprosten Sasser hade någon koppling till Hvideätten och fått sitt namn från runstenen?

I Danmarks Riges Brev från 1402-07-01 nämndes en Sasser Ingvarsson, som tillsammans med andra herrar var garant för att den morddömde Lars Jönsson i Linköping skulle sona sitt brott genom att skänka sin gård och göra pilgrimsresor.

I modern tid är namnet Sasser mest förknippat med den över hela världen spridda datormasken Sasser ( född 2004-04-30), men det är en helt annan historia. Det är dock till största delen maskens förtjänst att Sasser får hela 4.680.000 träffar vid en sökning på Google!


Ingen släkting

 

 

 


Uppdaterat | © Sassersson