Medaljer - en liten samling gamla tyska medaljer plus lite annan militaria
Preussen/Tyskland t.o.m. WWI | Mellankrigstiden och WWII | Allierade länder | Övriga länder | Länkar 

Medaljer och utmärkelser utgör konkreta länkar till historiens händelseutveckling. 
Samlingens avsikt är inte att glorifiera krig utan att ge en djupare belysning av den enskilde soldatens förehavanden.
Framförallt har den preussiska och sedermera rikstyska rika floran av medaljer och ordnar förmodligen gett ett normaliserande intryck av traditionen och äran att strida för sitt land, även om de ideologiska förutsättningarna har varierat högst påtagligt.
Oftast har dessa medaljer varit de enda plåster på såren man fått för livslångt fysiskt och psykiskt lidande.
Samlingen bär inga som helst politiska förtecken, varför medaljernas ev. hakkors är övertäckta.

 

Preussen och tyska kejsarriket t.o.m. första världskriget

Preussisk regementsmedalj

Medaljen är en inofficiell utmärkelse för "Kaiser Alexander Garde - Grenadier - Regiment Nr 1", som var ett känt preussiskt regemente som grundades 1814.
Alla ryska tsarer från Alexander I till Nikolaus II var regementschefer. 
Länk till Wikipedia
Kriegsdenkmünze 1870-71

Gott war mit uns. Ihm ist die Ehre. Dem siegreichen Heere.
Gavs ut till dem som kämpat i det fransk-preussiska kriget 1870-71. Medaljen är i brons för stridande. 
Zentenarmedaille

Medaille zur Erinnerung an des Hochseligen Kaisers und Königs Wilhelm I., des Großen, Majestät 

Instiftades den 22 mars 1897 till minne av kejsare Wilhelm I:s hundraårsdag.
Medaljen gavs till veteraner och anhöriga till veterander från krigen år 1848, 1864, 1866 och 1870/71.
Medaljen är paradmonterad och väl använd.
Dreibundmedaille

Medaljen gavs ut i september 1897 som ett tecken på trippelalliansen mellan Tyskland, Österrike och Italien (1882-1914). Kejsare Wilhelm II besökte först kung Humbert och sedan kejsare Franz Josef för att bekräfta alliansen.
Württemb. Kriegerbund

Stor medalj med rödsvarta band "Militärverein Biberach"
Kriegerkameradenschaft Hassia

En föregångare till veteranförbundet Kyffhäuser.
Tillverkat av L.Schmidt-Rausch i Darmstadt.
Järnkors 2 kl 1914

Järnkorsen började tillverkas redan 1813 och hade svartvitt band med årtalet 1914 för första världskriget.
Andra världskriget hade 1939 och en swastika istället för "W" som i Wilhelm.
Tillverkarstämplat "KO", vilket står för Königliches Münzamt Abteilung Orden, Berlin.
Trench art - granathylsa

En 90 mm. granathylsa som av soldater eller krigsfångar gjorts om till en vas.
Troligen har man försökt avbilda en duva på framsidan.
Granaten tillverkades i Karlsruhe i juni 1917.
Höjden är 225 mm.
Interneringsläger på Isle of Man WWI

Åren 1914-16 internerade britterna medborgare från centralmakterna på ön Isle of Man. Där satt tyskar, österrikare och turkar i förvar och denna medalj skapades till minne av fångenskapen.
Baksidan visar miljöer från huvudorten Douglas, omgivet av taggtråd.
Landwehr Dienstauszeichnung 2 kl.

Instiftades 4 juli 1913 av Wilhelm II och gavs i olika klasser och för olika lång tjänst.
Kriegshilfsdienst

Korset instiftades av Wilhelm II den 15 december 1916. Näst efter kejsaren själv var det Hindenburg som fick utmärkelsen.
Kyffhäuser

Veteranförbundet "Kyffhäuser" gav ut denna "icke-officiella" medalj till veteraner från WWI. Mottagarna var dock tvungna att själva bekosta medaljen, som 1934 fick en officiell uppföljare i ärokorset. 
Ärekorset (Hindenburgkorset)
med svärd

Detta kors fanns i tre utföranden: Med svärd för frontsoldater, utan svärd för övriga och ett svart änkekors för anhöriga till stupade.
Tillverkarstämplat "JK", vilket kan stå för Junker, Berlin. 
Till vänster ett släpspänne till ärekorset.
Ärekorset (Hindenburgkorset)
utan svärd

Detta ärekors utan svärd är tillverkarmärkt "PM", som står för Paul Meybauer, Berlin.
Ärekorset (Hindenburgkorset)
för föräldrar och änkor

Detta änkekors är tillverkarmärkt "W", vilket kan står för Hermann Wernstein, Jena-Lobstedt.
Verwundetenabzeichen - silber (mattweiss) WW1

Såradutmärkelse från första världskriget.
Se även tillståndet att bära denna utmärkelse till höger.
Wehrpass och urkunder

Dokument utfärdade till lantbrukaren Wilhelm Dählitz (f. 1896-10-10) i Cottbus:

* Wehrpass 1937-43
* Permissionstillstånd för julen 1916 från arméns minkastarskola
* Urkund till ärekorset 1935
* Tillstånd att bära såradutmärkelsen i silver 1937


Mellankrigstiden och andra världskriget

Saar 1934-1935

Saarland ställdes efter Versaillesfreden under franskt styre. Vid folkomröstningen år 1935 röstade dock 90% av invånarna för att tillhöra Tyskland.
Märkena är exempel på propaganda i samband med omröstningen.
Mycket symboliskt är den vänstra handen utsträckt från "Deutsch" medan den högra, fjättrade handen kommer från "Saar"
Österrikemedaljen

En av tre anschlussmedaljer, som även kallas "blomstermedaljer" för att områdena intogs utan strid.
Österrike införlivades med Tyskland 13 mars 1938.
De övriga två är Sudetenlandmedaljen och Memellandsmedaljen. 
Sudetenlandmedaljen

En av tre anschlussmedaljer, som även kallas "blomstermedaljer" för att områdena intogs utan strid.
Sudetenland införlivades med Tyskland den 1 oktober 1938.
De övriga två är Österrikemedaljen och Memellandsmedaljen. 
Westwallmedaille

Medaljen gavs till dem som arbetat med förstärkningar av Tysklands västgräns 1938/39.
Utdelandes återupptogs 1944.
Krigsförtjänstkorset 2 kl

Korset med svärd gavs för förtjänst vid fronten, dock ej för stridande, vilka förlänades järnkorset. Materialet är tombak.
Mot slutet av kriget övergav man tillverkning i tombak-legeringen för att istället gjuta korset i ett stycke i zink. Bandringen lödades alltså inte på de senare korsen.
Verwundetenabzeichen - schwartz WW2

Såradmedaljen fanns i tre utföranden. Svart för 1-2 skador, silver för 3-4 och guld för mer än 4 skador. Dessutom gavs silver vid viss invaliditet (förlust av en arm, ett ben ett öga eller båda fötterna) och guld vid svår invaliditet (förlust av flera kroppsdelar och blindhet). 
Tillverkarmärkt "4", vilket betyder Steinhauer & Lück, Lüdenscheid.
Ostmedaille med förläningspåse

"Winterschlacht im Osten 1941/42"
Tillverkarmärkt "10", vilket står för Förster & Barth, Pforzheim, d.v.s. samma tillverkare som till förläningspåsen.
Skicket på medaljen vittnar om att den aldrig har burits.
Ostmedaille

"Winterschlacht im Osten 1941/42"
Tillverkarmärkt "19" (E. Ferdinand Wiedmann, Frankfurt am Main)
Medaljen instiftades 26/5 1942 och förlänades dem som deltagit i det sovjetiska fälttåget vintern 41-42.
Järnkors 2 kl 1939

Järnkorsen började tillverkas redan 1813 och hade svartvitt band med årtalet 1914 för första världskriget.
I samband med andra världskriget fick järnkorsen en swastika i mitten.
Korset är inte tillverkarmärkt i bandringen, i likhet med de flesta EK2 från WWII.
Dödskort

Ett exempel på hur dödskort under andra världskriget kunde se ut.
Josef Bachmayr, från Taufkirchen an der Pram i Österrike, hann tjänstgöra fem år i kriget innan han i januari 1945 dog av ett slaganfall
Allierade länder

Great War Medal WWI (England)

Instiftades 1919 för dem som tjänstgjort under första världskriget.
George V pryder medaljens framsida och på baksidan rider S:t Georg på en häst som trampar på den preussiska skölden, en dödsskalle och korslagda ben. Över allt lyser segersolen.
Just detta exemplar förärades eldaren J.G. Butcher (nr 107120) i Royal Navy.
John George Butcher var född i Strood, Kent 1883-06-25 och han arbetade i det civila som pappersförsäljare.
Se hans tjänstgöringskort ur Royal Navy Registers of Seamen's Services:
Victory Medal WWI (England)

Segrarmedaljen från första världskriget.
Medalj och bandribba, vars andra halva är för Great War Medal (se t.v.)

Denna medalj gavs till sappören (nr 36078) H.R. Powell vid Royal Engineers, d.v.s. ingenjörstrupperna.

Se Henry Richard Powells medaljlista. Den 13 maj 1915 hade han gjort sig förtjänt av medaljerna, som delades ut 1919.
War Medal WWII (England)

Gavs till dem ur de stridande enheterna eller handlesflottan som deltagit minst en månad under WWII.
Även medaljribba.
Defence Medal (England)

Tilldelades såväl militära som civila som arbetat minst tre år med att försvara Storbritannien under krigsåren.
1939-45 Star Medal (England)

Starmedaljen förärades dem som deltagit i stridande enheter under Slaget om Storbritannien, men även senare under världskriget.
Förekom även spännen för Slaget om Storbritannien.
Italy Star (England)

Medaljen gavs till dem som deltagit i striderna runt Medelhavet och Egeiska havet under åren 1943-1945. 
Africa Star (England)

Medalj som gavs till dem som bl.a. kämpat i Nordafrika under "ökenkriget".
Bandribba (England)

En tredelad bandribba från andra världskriget.
1. Burma Star, som gavs för tjänstgöring i sydöstra Asien och i synnerhet Burma.
2. African Star (se t.v.)
3. 1939-45 Star Medal (se ovan)
Medaljer från övriga länder

Liayakatmedaljen - Turkiet

Gavs ut av det ottomanska imperiet, bl.a. under första världskriget, då Tyskland var bundsförvant.
Bl.a. fick "Röde Baronen" denna utmärkelse efter slaget om Gallipoli.
Medaljen förvarades i denna handsnidade ask, men paradmonteringen är förmodligen av senare datum.

 
Dansk-tyska kriget 1848-50

Minnesmedalj (miniatyr) till dem som deltog i det första danska kriget mot Preussen. 
Dansk-tyska kriget 1864

Minnesmedalj till dem som deltog i det andra danska kriget mot Preussen och Österrike om Schleswig-Holstein. 
Grekland. 1940-41 års krigs minnesmedalj

Gavs till dem som kämpat i den kungliga grekiska armén i de på baksidan namngivna stridsområdena: Epirus, Albanien, Makedonien, Thrakien och Kreta. 
Framsidan föreställer kung Georg II av Grekland, omgiven av en lagerkrans.
Medaljen instiftades den 2 mars 1946.
DDR - Für treue Dienste

Använde samma ordalydelse som tidigare brukats under WWII. Till "Kampfgruppen" i DDR. 
Liberation of Jerusalem

Minnesmedalj efter sexdagarskriget då Israel bl.a. erövrade Jerusalem från Jordanien den 7 juni 1967.
Moshe Dayan och Yitzak Rabin är avbildade på denna stora och tunga silvermedalj.
Vita Rosen 1 kl Finland

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta

Finlands förnämsta orden, instiftad 1919.
Består av en heraldisk ros i mitten, omgiven av svärdsbärande lejon.
Medaljen i silver är tillverkad år 1979.
Badge of Qadassiya Saddam

Irakisk medalj, instiftad av Saddam Hussein, till minne av det första Gulfkriget mellan Iran och Irak på 1980-talet.
Länkar

vonWredes militariasida

Innehåller många nyttiga råd till samlare av militaria

Tillverkarlista av ordnar

Presidialkansliets lista över tyska ordenstillverkare under WW2

Tillverkarlista av ärekors

Christers samlarsida med bilder och tillverkarangivelser.


Samlingen har inga som helst politiska avsikter, varför medaljernas ev. hakkors är övertäckta.
Uppdaterat | © Sassersson