Sasserssons Rötter & Nötter

Hem | Priser | Musik | Kontaktformulär (nytt fönster)

 

Musikaliska engagemang

Förutom släktforskningsuppdragen kan jag, i mån av att det inte konkurrerar med uppgifter inom min tjänst som musikkonsulent i Växjö stift, åta mig inhopp som organist, sångsolist och ackompanjatör.

Allt sedan nioårsåldern har jag tjänstgjort vid gudstjänster. Från 1979 hade jag längre sommarvikariat och tillträdde 1983 som kantor i Borrby och Östra Hoby på Österlen. Kantorsexamen i Lund 1983 och Pedagogisk examen för kyrkokantorer i Malmö 1985.
Därefter studier vid Musikhögskolan i Piteå 1987-1991, bl.a. med lärare som professorerna Hans-Ola Ericsson, Erik Westberg och Jan Sandström. 
Åren 1991-1999 arbetade jag som organist i Anderstorp, innan jag tillträdde tjänsten som Musikkonsulent i Växjö stift.
Som kyrkomusiker har jag ofta anlitats som (baryton)solist vid kyrkliga handlingar. Jag har även haft uppdrag att göra datorutskrift av noter.

Efter grundutbildningen har jag förkovrat mig inom gospelgenrén, musikdatorer och genomgått handledarutbildning vid Högskolan i Jönköping.

Jag komponerar och arrangerar musik. Några psalmer finns på Psalmportalen och vid biskop Jan-Olof Johansson avtackningsgudstjänst i Växjö domkyrka, våren 2015, framfördes min komposition "Gaudium omni populo" för kör, orgel och församling.

Förutom den kyrkomusikaliska verksamheten har jag i ungdomen spelat i ett band och vid olika tillfällen spelat salongs- och underhållningsmusik vid samlingar och bröllopsfester.

 

Fakturering

Gudstjänster och kyrkliga handlingar 
Fast kostnad för faktisk tid, inklusive förberedelsetid.

  • Huvudgudstjänst 6 h
  • Dubblering samma dag + 3 h
  • Kyrklig handling 2-4,5 h
    (vid extra övning med solist eller arrangering av musik tillkommer den faktiska tiden)

Alla övriga engagemang 
Antal timmar fastställs i förväg.

Resekostnad 
Om avståndet överstiger 20 km tillkommer milersättning och restidstillägg.

Timkostnaden är densamma som för släktforskning, f.n. 375 kr/h inklusive moms.